TotaalBalans

TotaalBalans Carla Huisken

Praktijk voor natuurgeneeskunde

Carla Huisken • Emmakade 59 NZ • 8921 AG Leeuwarden • aangesloten bij VBAG en RBCZ


TotaalBalans: werkwijze

TotaalBalans begint met het opsporen van disbalansen die bij u aanwezig zijn.

Hiervoor maak ik gebruik van twee methoden: het computersysteem NESHealth, en kinesiologie (spiertesten). Beide vullen elkaar aan.

In 10 seconden meet NES waar de zwakke schakels met betrekking tot uw gezondheid zich op dat moment bevinden en geeft dit weer op het beeldscherm. Indien nodig geeft kinesiologie door middel van spiertesten en ampullen meer informatie over ontbrekende aspekten. Het lichaam geeft aan of er gekeken moet worden naar organen of orgaansystemen, ziektekiemen, stofwisseling, voeding, emotionele of geestelijke factoren. Vervolgens geeft het lichaam via een spiertest aan welke behandeling goed past bij de gevonden disbalansen.

TotaalBalans Carla Huisken Praktijkruimte

Bij een vervolgbehandeling kijkt TotaalBalans welke verbeteringen er zijn opgetreden, maar ook welke nieuwe disbalansen er zijn. Het lichaam geeft bij elke volgende behandeling de zwakste schakels van dat moment weer. Steeds opnieuw zoeken naar verstoringen, die het lichaam een leven lang heeft opgebouwd, is de weg die TotaalBalans volgt.

Cliënten nemen bij elke behandeling alle supplementen en medicijnen mee die zij gebruiken. Ook medicijnen die zij op advies van andere therapeuten en artsen gebruiken. Graag in originele verpakking.

Een behandeling duurt een uur.

Tussen het eerste en tweede consult zit 4 weken. Na enkele behandelingen wordt deze tijd langer en duurt dan 8-12 weken. Naarmate er meer balans is wordt de tijd tussen de consulten langer. Het ligt voor de hand dat bij chronische klachten meer tijd nodig is om balans te krijgen.


TotaalBalans activeert het zelfherstellend vermogen van het lichaam.top | home | copyright © 2008-2023 carlahuisken.nl