TotaalBalans

TotaalBalans Carla Huisken

Praktijk voor natuurgeneeskunde

Carla Huisken • Emmakade 59 NZ • 8921 AG Leeuwarden • aangesloten bij VBAG en RBCZ


TotaalBalans: Licht is van levensbelang!

Alles wat leeft heeft zonlicht nodig. Van planten is dat het meest duidelijk, na enkele weken in een donkere kelder is er van een plant niet veel meer over. Dieren en mensen bewegen zich en komen daardoor gemakkelijker met zonlicht in aanraking. Maar ook voor mensen en dieren geldt dat ze slechter gaan functioneren als ze te weinig zonlicht krijgen. Ons leven speelt zich grotendeels binnen af, waardoor we te weinig zonlicht tot ons krijgen. We betalen hiervoor met onze gezondheid. Op een zonnige dag voelen we ons vrolijker en hebben meer energie. Zowel ons emotionele als fysieke lichaam leven er van op.

Naast zonlicht dat we nodig hebben zenden alle levende cellen zeer zwak licht uit, dit noemen we biofotonen. Deze biofotonen zijn dragers van informatie en energie, waardoor onze cellen kunnen functioneren en met elkaar communiceren. Als cellen, of weefsels, uit balans raken verandert hun lichtintensiteit en verzwakt het herstellend vermogen. Een vicieuze cirkel van verslechtering kan het gevolg zijn.

Fotonentherapie

TotaalBalans Carla Huisken Praktijkruimte

Fotonen zijn lichtdeeltjes, fotonentherapie is dus een vorm van lichttherapie. De lichttherapie die regulier bekend is, is meestal op basis van UV-licht en/of een hoge lichtintensiteit. Fotonentherapie onderscheidt zich door een zeer lage intensiteit, die overeenkomt met de intensiteit van biofotonen in de natuur. Zwakke energetische prikkels hebben een stimulerende werking.

Ons lichaam heeft, net als planten, licht nodig om te kunnen leven. Daarnaast zenden alle levende cellen zeer zwak licht uit. Dit is in 1975 door de Duitse professor Popp ontdekt. Het licht in onze cellen, biofotonen genoemd, zijn dragers van informatie en energie, waardoor onze cellen kunnen functioneren en met elkaar communiceren. Als cellen, of weefsels, uit balans raken verandert hun lichtintensiteit en verzwakt het herstellend vermogen. Een vicieuze cirkel van verslechtering kan het gevolg zijn.

Behandeling met Hyper-Photon 3 D

De ogen en huid nemen het licht op en dat verspreidt zich vervolgens door het hele lichaam. Dit stimuleert de functie van alle lichaamscellen, waardoor de werking van het hormoonstelsel, het immuunsysteem en het zenuwstelsel verbetert, maar ook het mentale en emotionele welzijn. Het laserlicht kan aangevuld worden met frequenties van de hersenen, organen, en micro-organismen. Specifieke weefsels worden hierdoor geactiveerd en infecties van bacteriën, virussen, schimmels en parasieten behandeld.

TotaalBalans Carla Huisken Praktijkruimte

De Hyper-Photon 3D stimuleert de productie en functie van de lichaamseigen biofotonen. Dit leidt tot een optimalisering van de energievoorziening en informatieoverdracht in het hele lichaam. Op deze wijze activeren fotonen- en softlaser-therapie alle fysiologische processen.

Fotonentherapie geeft goede resultaten bij zeer veel gezondheidsproblemen, is ontspannend en heeft geen bijwerkingen.top | home | copyright © 2008-2023 carlahuisken.nl