TotaalBalans

TotaalBalans Carla Huisken

Praktijk voor natuurgeneeskunde

Carla Huisken • Emmakade 59 NZ • 8921 AG Leeuwarden • aangesloten bij VBAG en RBCZ


TotaalBalans: Privacyverklaring

Persoonsgegevens die de Praktijk voor TotaalBalans Carla Huisken verwerkt
Praktijk voor TotaalBalans Carla Huisken verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf aan de praktijk verstrekt. Het vastleggen van uw gegevens is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de praktijk verwerkt:
•  Voor- en achternaam
•  Adresgegevens
•  Geboortedatum
•  Geslacht
•  Telefoonnummer
•  E-mailadres
•  Verslaglegging consulten

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk voor TotaalBalans Carla Huisken verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt de praktijk om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraagt de praktijk om toestemming van beide ouders of voogd(en).

Waarom gegevens nodig zijn
Praktijk voor TotaalBalans Carla Huisken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•  Maken van afspraken
•  Inzicht in voortgang van de behandeling
•  Facturering (volgens eisen van zorgverzekeraars)

Hoe lang gegevens bewaard worden
Praktijk voor TotaalBalans Carla Huisken zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De praktijk bewaart uw behandeldossier 20 jaar (wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens).
Voor gegevens van facturering hanteert de Belastingdienst een bewaartermijn van 7 jaar.
Gegevens over afspraken worden automatisch gewist na 24 maanden.

Delen met anderen
Praktijk voor TotaalBalans Carla Huisken heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
•  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
•  Voor het gebruik voor waarneming in geval van langdurige afwezigheid.
•  Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Met bedrijven die in opdracht van de praktijk gegevens verwerken, sluit de praktijk een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor TotaalBalans Carla Huisken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Praktijk voor TotaalBalans Carla Huisken gebruikt geen cookies op de eigen website. Echter, het boekingssysteem voor afspraken (YouCanBookMe) doet dat wel. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via email. Praktijk voor TotaalBalans Carla Huisken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Praktijk voor TotaalBalans Carla Huisken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen, kunt u de Praktijk voor TotaalBalans Carla Huisken als volgt bereiken:
Emmakade 59N
8921 AG Leeuwarden
Telefoon: 058-2158001
Email
Inschrijving KvK: 01157273

top | home | copyright © 2008-2023 carlahuisken.nl