TotaalBalans

TotaalBalans Carla Huisken

Praktijk voor natuurgeneeskunde

Carla Huisken • Emmakade 59 NZ • 8921 AG Leeuwarden • aangesloten bij VBAG en RBCZ


TotaalBalans: NESHealth

Rondom het lichaam bevindt zich een informatieveld, het Lichaamsveld of Body Field. NESHealth scant dit Lichaamsveld en leest af op welke gebieden er zich zwaktes voordoen. Deze gebieden kunnen eenvoudig gecorrigeerd worden.

De scan

TotaalBalans Carla Huisken - NESHealth scan

Het scan-proces is heel eenvoudig. U legt uw hand op een soort computermuis en binnen tien seconden worden 145 metingen verricht die betrekking hebben op uw gezondheid.

TotaalBalans Carla Huisken - NESHealth scan

Tijdens deze meting voelt u niets, dat maakt deze methode ideaal voor baby's en kinderen. De resultaten worden in heldere beknopte rapporten op het beeldscherm weergegeven.

Deze rapporten laten het volgende zien:

  •  beschikbare energie voor herstel
  •  conditie van organen
  •  blokkades in de informatieoverdracht
  •  opneembaarheid van voedingsstoffen en voedselvertering
  •  allergenen
  •  gesteldheid van het spier- en beenderstelsel
  •  emoties en trauma's
  •  overgevoeligheden voor in het milieu aanwezige gifstoffen
  •  stralingsgevoeligheid
  •  gevoeligheid voor bacteriën, virussen, schimmels
  •  meridiaanstatus

Verstoringen in het Lichaamsveld zijn al te meten voordat er klachten zijn. Daarnaast zijn oude, bijna vergeten zwaktes, vaak zichtbaar in de scan. Ik beoordeel de rapporten en bespreek deze met u. Als ik nog andere informatie wenselijk vind, kan ik dit met kinesiologie opsporen.

Infoceuticals

Infoceuticals

NESHealth heeft een serie preparaten ontwikkeld die Infoceuticals worden genoemd. Deze corrigeren verstoringen in het Lichaamsveld, waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd.

Deze Infoceuticals bevatten druppels met microscopisch kleine opgeloste mineralen met bio-energetisch gecodeerde informatie. Juist de herkenning van deze informatie door het lichaam, geeft de aanzet tot herstel. Het principe en de werking van de Infoceuticals is uniek. De Infoceuticals worden éénmaal per dag met water ingenomen. Indien meerdere Infoceuticals worden geadviseerd (vaak 2-3) moeten deze met 10 minuten tussenpauze worden ingenomen.top | home | copyright © 2008-2023 carlahuisken.nl